Liên hệ để tư vấn? (84) 28 3620 5503 - 0913 717 000 htcvan@thienanphu.com.vn

Các dịch vụ bảo hành , bảo trì của Thiên An Phú

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn:

1. Bảo trì tức thời: Khi nhận yêu cầu về bảo hành của quý khách công ty chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 3 giờ để tiến hành kiểm tra, khắc phục lỗi.

Về phần cứng:

- Tiến hành kiểm tra lỗi phần cứng, khắc phục sự cố. Phân tích nguyên nhân để đưa ra các hành động sử lý.
- Thay thế các phần cứng tương đương (danh sách thiêt bị trong phụ lục hợp đồng) để hoạt động kinh doanh của bạn không bị gián đoạn.
- Tư vấn nâng cấp các thiết bị phần cứng phù hợp để hoạt động kinh doanh của bạn đạt kết quả cao nhất.

* Tất cả các chi phí cho thiết bị nâng cấp và thay thế do quý công ty trả tiền.
  Về mạng:

- Tiến hành tư vấn, cài đặt để hệ thống mạng của bạn để hệ thống mạng của bạn hoạt động tốt nhất.
- Tiến hành kiểm tra lỗi về mạng, khắc phục sự cố, phân tích nguyên nhân và sử lý các lỗi về

 

Dịch vụ khác

 

Kho bãi - vận chuyển

(VLR) Hệ thống cơ sở hạ tầng logistics bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý (physical infrastructure) như hệ thống giao thông, cầu cảng… và cơ sở hạ tầng mềm (soft infrastructure) như nguồn nhân lực, hệ thống chính sách, luật lệ, thủ tục… 

Kho bãi - vận chuyển

Triển khai & lắp đặt

Để một cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và an toàn. Vì vậy chúng

Triển khai & lắp đặt

Tư Vấn Giải Pháp CNTT

 THIÊN AN PHÚ cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện nhu cầu

Tư Vấn Giải Pháp CNTT