Liên hệ để tư vấn? (84) 28 3620 5503 - 0913 717 000 htcvan@thienanphu.com.vn

Giải pháp

Hệ thống Cluster

(VLR) Hệ thống cơ sở hạ tầng logistics bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý (physical infrastructure) như hệ

Tổng đài điện thoại

Nếu muốn bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp phải thay đổi phương thức

Hệ thống camera giám sát

Ngày nay, việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn cho

Intercom và loa thông báo

Intercom và loa thông báo

Hệ thống chóng sét lan truyền trên đường truyền AC

Để một cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác

Hê Thống hội nghị trực tuyến

Là nhà cung cấp giải pháp ở cấp độ hợp tác cao nhất với hầu hết các

Hệ thống máy chủ & hạ tầng databa center

Giải pháp quản lý tổng thể giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển và bền

Sản phẩmMáy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

MÁY CHIẾU SONY VPL-EX435

Máy chiếu Sony VPL-EX435

Máy chiếu tyco T7 plus

Máy chiếu Tyco T7+

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30

Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

Máy chủ Dell PowerEdge T30